"Şiddet" Sayısı Çıktı!

"Şiddet" Sayısı Çıktı!

LGBTİ+’lar açısından elde edilen kazanımların tek tek yitirildiği ve ihlallerin arttığı son yıllarda, LGBTİ+’ların maruz kaldığı siyasal şiddet kendini daha net göstermektedir, yapılan barışçıl gösteri ve aktivist eylemlerde gözaltına alınan LGBTİ+’lara karşı yürütülen kovuşturmalar yargısal taciz yoluyla LGBTİ+’ların haklarının ihlaline yol açmaktadır, barışçıl toplantı ve gösterilere şiddet kullanılarak yapılan müdahaleler çarpıcı oranlarda artmıştır, ekonomik koşulların yarattığı yapısal şiddetin etkileri LGBTİ+’ların yaşamında doğrudan görülmektedir.