"Dünden Bugüne" sayısı çıktı!

"Dünden Bugüne" sayısı çıktı!

Kaos GL’nin 193. Sayısı “Dünden Bugüne” ile, insan hakları ve ifade özgürlüğü bağlamında LGBTİ+’ların son yıllarda neler yaşadığını, medyada temsil ve görünürlüğün dünden bugüne nasıl değiştiğini, yerel yönetimler özelinde LGBTİ+’ların mücadelesi ve kazanımlarını, interseks hareketinin dünü, bugünü, yarınını ve Türkiye modernleşme tarihi boyunca anayasa tartışmalarını gündemimize aldık.