Sayı - 81

Sayı - 81 - Kaos GL Dergi

Sayı - 81

Ocak-Şubat / 2004 | 893

Kaos GL’den Aşk Dolu Bir Merhaba, 

“Eşcinsel aşk var mıdır?” sorusunun meşru bir soru gibi sorulduğu günler çok da uzak değil. Kaos GL dergisinin ilk sayısından bu yana “aşk”a dair onlarca yazı yayınlandı. Aşk’tan doğan bir toplumsal hareketin kendi varoluşuna sahip çıkması ve bunun üzerine tartışmak için yeniden “aşk” dedik. 

Aşk dosyasında yer almasa da Yıldırım Türker’in, Cogito’nun “Aşk” sayısındaki yazısından bir alıntı, dergiyi okurken bizim biraz daha düşünmemizi sağlar diye düşünüyoruz. 

“Eşcinsellik temasının hayatımızın her açık alanında yerli yersiz dile gelmesi ve bizi hâlâ şaşırtmaya, eğlendirmeye, yüzümüzü al ala etmeye, dudak ısırtmaya devam etmesinin nedenini kendimize rağmen biraz belirleyebildiğimizde eşcinsel aşk üstüne gerçekten, başka bir dilde, başka bir kodlama sisteminin ışığında söz üretebiliriz gibi geliyor bana. Bu uğraş açıkça başka bir dil, bir sentaks öğrenmeyi şart kılıyor” diye başladığı yazısını “bir erkek, bir erkeği; bir kadın, bir kadını sever. Kuracağınız ikinci cümle mutlaka politik olacaktır.” diye noktalamıştı.

Aşk dosyasında Cengiz Gündoğdu, “Aşk Pazarı” başlıklı yazısında “aşka dair sorularla” aşk üzerinde düşünmeye çağırırken; Gay’e Efendisiz, Kaos GL’nin fotokopi sayılarından, 12. sayıda yayınlanan “Aşk Güzeldir; kurtuluş mücadelemiz daha da güzelleştirecek” yazısının üzerinden gey ve lezbiyenler olarak halen tartışmamız gereken noktalarının altını çiziyor.

Yusuf Eradam, “Aşk: Faili Meçhul Cani, Haneke’nin Piyano Öğretmeninden Mülhem Aşk ve Delilik Üzerine Bir Deneme” ile “Piyanist” filminden yola çıkarak bizi aşk üzerinde bir geziye davet ediyor.

Pinhan kitabının yazarı Elif Şafak ile “Asolan Özdür, Özde Aşktır”da, aşkın toplumsal roller üzerinden kurulmasına dair söyleşiyi keyifle okuyacaksınız. 

Kaos GL dergisinde geçen sayıdan duyurduğumuz “uluslararası hukukta cinsel yönelim” ve “yasal evlilik raporu” isimli makaleleri elimizdeki hukuk ile ilgili diğer makalelerle birlikte Şubat ayında “özel sayı” olarak çıkartmayı planlıyoruz. 

Kaos GL dergisinin Mart-Nisan Sayısı dosya konusunu “beden” olarak belirledik. Bedenin fetişleştirilmesi ve transvestisizm, “ayılık”, dayatılan gey ve lezbiyen

beden stereotipleri, maço kültürün gey-lezbiyen bedenlerine yansımaları, fitnes-kozmetik sektörü kıskacında kalan gey ve lezbiyenler, AİDS ve CYBH sonrası vücut sıvılarından ve vücuttan kaçış, vücutsuz seks, toplumsal kadınlığın ve erkekliğin bedenlerimizde kuruluşu ve yansımaları, haz, bedene yönelik şiddet, rızaya dayalı “şiddet”(?) veya sm, kadın bedeni ve beden politikaları üzerine tartışmak istiyoruz. Önerilerinizi ve yazılarınızı bekliyoruz.    

Kaos GL’nin 2004 dosya konuları olarak beden, mekân, dil, eğitim ve şiddet başlıklarını belirledik. Dosya konuları ile ilgili önerilerinizi ve yazılarınızı bekliyoruz. 

Yeni yılda herkes için aşk, herkes için özgürlük...  

Kaos GL

  

İçindekiler:

 • Kaos GL’den Aşk Dolu Bir Merhaba,
 • Aşk Pazarı
 • Aşk Güzeldir
 • Asolan Özdür, Özde Aşktır...
 • Cuma
 • Üçüncü Tekil Şahıs
 • Cynthia Enloe ile Cinsel Politika Üzerine
 • Türk Medyasında Eşcinsellik ve Eşcinseller
 • Lezbiyen Ebeveynli Çocuklar
 • Cezaevinden Mektup
 • haberler
 • Cinsel Yönelimler Üzerine Aktivist - Akademisyen Buluşmaları- II
 • Almanya Türkiyeli Eşcinseller Kongresi
 • “Güztanbul”
 • 11. Buluşmanın Düşündürdükleri...
 • Risk Grubu Değil İhmal Edilen Grup Olarak: Eşcinseller
 • haberler
 • Oyun
 • Biliyorum