Sağlık - 143

Sağlık - 143 - Kaos GL Dergi

Sağlık - 143

Temmuz-Ağustos / 2015 | 976

Yaşam hakkının ayrılmaz parçalarından biri de sağlık hakkı. Sağlık hakkına erişim ise, bireyin etnik kökenine, dinine, diline, cinsiyetine, cinsel yönelimine, yeteneklerine, yaşına ve sınıfına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ifade eder. Ancak bu ekonomik, toplumsal ve siyasal süreçlerden bağımsız olarak elbette ele alınamaz. Nitekim egemen sistemin yok saydığı, görmezden geldiği yahut görünmez olmaya mahkûm ettiği insanların ölümlerinin ve hastalıklarının temelinde eşitsizlik, ayrımcılık, adaletsizlik, yoksulluk, sömürü ve şiddet vardır. Herkes için sağlık mücadelesi küresel kapitalizme, kapitalizmin sağlıkta reform adı altında sağlığı özelleştirme /piyasalaştırma / ticarileştirme girişimlerine karşı mücadele etmekten geçtiği kadar yaşamın tüm çeşitliliğini savunmaktan ve zenginleştirmekten de geçer.

Kadınların, LGBT’lerin ve egemen erkekliğin dışındaki erkeklerin sağlıkları, hetero-patriarkal kapitalizmin belirlediği toplumsal cinsiyet rejimi yüzünden ağır bir biçimde zarar görmektedir. Herkes için sağlık hakkı talebi insanların satın alma gücüne göre değil ihtiyaçlarına göre sağlık bakımından yararlanmaları için mücadele yürütürken küresel kapitalizmin aynı zamanda cinsel eşitsizlikleri derinleştirdiği gerçeğini görmek zorundadır. Başka bir dünya inşa ederken sağlığı da sesleri hemen hiç duyulmayanların, ötekileştirilenlerin, dışlananların, dışarıda bırakılanların perspektifinden yeniden yapılandırmak gerekir. Böylesi bir çaba sağlık alanında tüm karar alma süreç ve mekanizmalarına emekçilerin, ezilenlerin ve sistemin ayrımcılığa tabi tuttuğu her türlü kesimin katılmasıyla mümkün olur. Bu minvalde sağlıkta piyasalaşmaya, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı toplumsal muhalefete düşen görev ortak bir mücadele hattı örebilmektir.

Bu nedenle sistemin ve hâkim tıbbın anormal, patolojik ve hasta ilan ettiği LGBT’ler olarak “ LGBT’lerin mücadele alanlarından biri olan sağlık alanını tartışmaya açtık bu sayıda. Dosya konumuz içinde LGBT’lerin sağlık hakkına erişimde ne tür sorunlar yaşadığına, ergenlerin, gençlerin ve yetişkinlerin cinsiyet geçiş süreçlerine, lezbiyen sağlığına ve daha pek çok konuya değindik.

Kapakta ve Umum sayfasında çalışmaları yer alan Berlinde De Bruyckere’e başta olmak üzere, bu sayıya katkı sunan herkese teşekkürler…

Bir sonraki sayımızın dosya konusu ise, 3 yıldır olduğu gibi "Queer Teori" dersi öğrencilerinin çalışmalarından oluşuyor olacak.

Dosya dışı katkılarınızı 10 Ağustos tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.

Keyifli okumalar!

 

İçindekiler:

 • Bilge Alan
 • No One: Herkes ve/veya Hiçkimse
 • Almanya’da bir Ortadoğu bilgesi: Mehmet Akbaş
 • İnkarla İkrar Arasında Zeki Müren
 • “Dövüşş Sporları Yapan Kadınlar Egemen Cinsiyet Rollerini Bozar”
 • Meva’idü’n-Nefa’is Fi Kava’idi’l-Mecalis Adlı Eserin Işığında İdeal Oğlan Tasviri ve Osmanlı Eşcinsel Jargonu
 • “Moda endüstrisi Godzilla’ya benzer, kendi alanına yaklaşan her şeyi hiç durmadan yiyip bitirebilir”
 • poetiQa: queer şair portreleri
 • Domates Biber Patlıcan
 • Hastalıkta ve Sağlıkta
 • Sağlık Hakkı, Kimin Hakkı? Ahhh Hakkı!!
 • Sağlık Hizmetlerine Erişimde “Gizli” Sorunlar
 • Çünkü Serbest Bir Pazar Her Şeyi Bozar
 • Kişilerin Cinsel Yönelimleri Sebebiyle Yaşadıkları Şiddet ve Adli Tıbbi Belgeleme
 • LGBT’lerin Sağlık Haklarına Erişimleri Konusunda Karşılaştıkları Sorunlar
 • Bedensel Cinsiyete Tıbbi Müdahalenin Öncesi ve Sonrası: Geçiş Sürecinden Beklenti ve Aksamalar Üzerine
 • Ergenlik Dönemi
 • Çocuk ve Ergenlerde Trans Geçiş Süreci ve Aile
 • Türk Psikologlar Derneği ve LGBTİ Çalışmaları
 • Lezbiyen Kadınların Cinselliği ve Sağlık İhtiyaçları ile İlgili Yeterince Konuşuyor Muyuz?
 • Erkeklik
 • Tıbbi Bilginin Biyopolitikası
 • Lgbt Spod’un Gönüllü Uzmanlar Ağı Nasıl Çalışıyor?