Queer Pedagoji - 135

Queer Pedagoji - 135 - Kaos GL Dergi

Queer Pedagoji - 135

Mart-Nisan / 2014 | 1106

"Dünya queer bir pedagojinin üstlenilmesine hiç bugünkü kadar ihtiyaç duymamış ve uygun olmamıştı." - Donald E. Hall 

Eleştirel pedagojinin içinden doğan ve Türkiye’de bir hayli ihmal edilen queer pedagojinin olanaklarını tartışmaya açmaya çalıştık bu sayıda. Queer pedagojiyi literatüre kazandıran pek çok isimden de bu sayımıza destek geldi. 

Donald E. Hall queer pedagojinin, cinsellikleri veya kimlik tanımları ne olursa olsun bütün öğretmenlerce kullanılabilir bir pedagoji olduğunu ve şimdiye kadar ne tür imkânlar yaratabildiğini, yaratacağını anlattı. 

William Pinar “Kabul ediliş yok oluş mudur?" başlığıyla normalleşme üzerine sıcak bir giriş yaptı. 

"Is there a queer pedagogy-- Or, stop reading straight" makalesiyle büyük bir tartışma yaratan Deborah Britzman dergimize 1990’larda kendisini bu makaleyi yazmaya iten koşulları ve sonrasını anlattı. 

Dilek Çankaya "Eleştirel Pedagojiden Queer Pedagojiye: Queer Pedagoji Ne Kadar Mümkün?"

başlığıyla bu seyri bizlere aktarırken Duygu Çavdar ise "Türkiye’de Cinsel Eğitim, Cinsel Toplumsallaşma ve Homofobi"yi anlatıyor. 

Farklı ülkelerde gerçekleşen deneyimlere ayırdığımız bölümde ise "Eğitimdeki Sınırlara Meydan Okumak – Hollanda’daki Cinsel Çeşitliliğe Queer Pedagojik Yaklaşım" makalesiyle İnge Boef’in akıcı bir dille queer pedagoji literatürünü derlemesi dikkat çekiyor. Sophie Aujean ise Portekiz’den Birleşik Krallık’a, İsveç ve daha pek çok ülkeden somut örneklerle alanı tarifliyor. 

Ulrich Klocke ve Sedat Yağcıoğlu ise çalışmalarında okullarda homofobinin azaltılması için yapılabilecek çalışmalara değiniyor. 

Cavanagh’ın ve Malu & Yoan’ın performansları ise queer bir pedagojinin uygulama örneklerine dair yeni fikirler sunuyor. 

Susanne Luhmann ise Rusya’nın propaganda yasasıyla dikkatleri üzerine çeken Soçi Kış Olimpiyatlarının queer pedagoji açısından bir değerlendirmesini yaptı. 

Seher Kırbaş Canikoğlu bizler için Fevziye Sayılan’in editörlüğünde çıkan Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim kitabını bu ayki Kütüphane sayfamıza taşıdı. 

Nazar Tüysüzoğlu ise Alev Özkazanç ile Jane Gallop’un Türkçeye yeni çevrilen "Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist" isimli kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Yıldız Tar Karin Karakaşlı ile "içine düştüğümüz kimlikler hapishanesi" üzerine söyleşti. 

Adnan Gümüş, Fatma Gök, Erkan Alkan, Aliye Dülger’in de bu sayıya katkıları Türkiye’deki eleştirel pedagoji çalışmaları üzerine neler yapıldığına ve duruma dair önemli çalışmalar olarak öne çıkıyor. 

Ayrıca bu sayıda önemli bir manifesto da yer almakta. Pek çok akademisyenin imzacı olduğu "Devrimci Eleştirel Eğitim Girişimi" başlıklı bu çıkış bildirgesi saraylardaki alternatif eğitime değil sokaklardaki alternatif eğitime emek veren; direnişlerin disiplinlerüstü niteliğine dikkat çekerek burjuvazinin ve akademik kurumlarının bilgisel (epistemik) işbölümünü sorgulayan bir bakış açısından, “merhaba!” diyor. 

Gelecek sayımızın dosya konusu ise "psikanaliz". "Psikanaliz ve queer birbirleriyle nasıl bir ilişki içerisindedir ya da ne tür mesafeleri vardır?" sorusunu tartışmak ve psikanalize getirilen eleştirilerin queer teoriye yansımaları bağlamında tartışmaya açmak istiyoruz. Katkılarınızı 10 Nisan 2014 tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz! 

İçindekiler:

 • Kaos GL 3. Uluslararası Feminist Forum’a Çağırıyor
 • Gündem
 • Karin Karakaşlı: Sahici yüzleşmeler muhabbetle başlar
 • Cinsel Tacize Yönelik Söyleme İlişkin Eleştirel Bir Perspektif
 • Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
 • Pedagojiyi Queerleştirmek
 • Kabul ediliş yok oluş mudur?
 • “Queer Pedagoji Var mı? Ya da Heteroseksüel Okumaya Son Verin”
 • Eğitimdeki Sınırlara Meydan Okumak – Hollanda’daki Cinsel Çeşitliliğe Queer Pedagojik Yaklaşım
 • HOMOFOBİ VE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI
 • Eleştirel Pedagojiden Queer Pedagojiye: Queer Pedagoji Ne Kadar Mümkün?
 • EĞİTİM ve SOSYAL ADALET
 • “Lezzo! İbne! Çok gey!”: Okullarda homofobi ve transfobiyi nasıl azaltabiliriz?
 • Serap Akçura ile “Elalem Ne Der?”
 • Eğitim Hakkını Gökkuşağıyla Birlikte Düşünmek
 • Türkiye’de Cinsel Eğitim, Cinsel Toplumsallaşma ve Homofobi
 • Eğitim-Sen’de Gökkuşağı Devrimi
 • RENGARENK ÜNİVERSİTELER İÇİN LGBT DOSTU KAMPÜSLER
 • “Öğretmen sınıfta ya sistemi yeniden üretiyor ya da onu dönüştürüyor”
 • “Prenses Tim” Queer’i Anaokuluna Taşıyor
 • Sochi (Queer) Pedagojileri
 • QUEER TUVALET HİKAYELERİ
 • Sosyalizasyon (Eğitim) ve Kimlik Teori ve Pratiğindeki Yanlışlar: Tam Başarısız, Eksik Başarılı[1]
 • DEVRİMCİ ELEŞTİREL EĞİTİM GİRİŞİMİ