Queer Çalışmaları - 149

Queer Çalışmaları - 149 - Kaos GL Dergi

Queer Çalışmaları - 149

Temmuz-Ağustos / 2016 | 1149

Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nde yürütücülüğünü yaptığımız Queer Teori dersleri bu yıl 4. yılını tamamladı. Pek çok çekinceyle başladığımız bu dersler (Türkçe kaynakça bulabilecek miyiz?, bu konuları anlatmak isteyecek ya da bu konular üzerine kafa yoran kişiler bulabilecek miyiz?) geçtiğimiz bütün bu yıllarda hem Türkçe literatüre pek çok işin çevrilmesine hem de özgün çalışmaların yer almasına vesile oldu. Bazı öğrenciler için tez konularına karar verdikleri, kimileri içinse şimdiye kadar yaptıkları ilk yayınlara vesile oldu. Bu işlerin bir kısmına da 3 yıldır yapmakta olduğumuz gibi yaz sayısında yer vermek istedik.

Gülşah Eken çalışmasında sporun toplumsal cinsiyet çözümlemesini yaparken, sportif faaliyetin algılanma ve değerlendirilme şeklinin yanında spor kurumunun bir toplumsal kurum olarak nasıl tanımlanıp, algılandığını tartıştı. Toplumsal cinsiyet çerçevesinden bakıldığında bu süreçte ideolojik olarak önemli olan, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkların toplumsal bölünmeye ve eril üstünlüğe dönüşümü ve böylelikle kadınların spor deneyimlerinin neler olduğuna değindi. Aysun Öner çalışmasında Foucault’nun etik kavrayışının izlerini sürerek queer teorinin böyle bir etik düşüncesinden etkilenmiş ve temellenmiş olabileceğini öne sürdü. Tartışmanın ilerleyen kısımlarında Foucault’daki bu queer etik yaklaşımını ‘kendilik teknolojileri’ ve ‘kendilik kaygısı etiği’ kavramlarını tartışarak ele alır.

Emre İzgi, neredeyse tüm eserlerinde ikili cinsiyet kalıplarını ve uzantılarını queer teori ve anarşist tahayyüllerin iç içe geçtiği bir bakış açısıyla eleştiren Judith Halberstam’ın popüler kültürde önemli yer tutan animasyonlar başta olmak üzere, filmler, avangart performanslar ve queer sanat üzerinden yaptığı okumalarla vücut bulan eseri “Çuvallamanın Queer Sanatı”nı değerlendirdi.

Ömer Turanlı ise çalışmasında Judith Butler’ın “Cinsiyet Belası”nda feminizmde gördüğü özne ve temsil sorunu, cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımı ve bunlara ilişkin eleştirilerini ele aldı.

Simge Karaduman, İlhami Algör’ün 2005 yılında yayınlanmış olan kitabı “Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku”yu, heteroseksizm ve toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde değerlendirdi.

Fatma Sarıca Freud’un eseri “Cinsellik Üzerine Üç Deneme”yi Queer Teori ile ilişkilendirerek bir okuma gerçekleştirdi.

Hamide Kayadelen de son yıllarda sayı ve görünürlük olarak gittikçe artmaya başlayan trans intiharlarının dışlanma, ayrımcılık ve ötekileştirme deneyimleri üzerinden bir inceleme gerçekleştirdi.

Dosya dışı çalışmalarda ise Mehmet Emin Boyacıoğlu "Hayvan Özgürlüğü Feminist Bir Tasavvurdur": Yılgın Bir Vegan Aktivistin Serzenişleri” başlığıyla, Şakir Özüdoğru poetiQa: queer şair portreleri’nde Amerikalı şair Maureen Seaton’la, Özen B. Demir “Bir Broşür Vesilesiyle, Yine-Yeniden: Sağlık(çı) ve Heteronormativite” başlığıyla yer aldı.

Ayrıca bu sayıda 11. Kadın Kadına Öykü Yarışması’nda 1. Seçilen Derya Acuner’in “İstila, Rüyalar ve Dansımız” isimli öyküsünü bulabilirisiniz.

Kapakta ve Umum sayfasında çalışmaları yer alan Burcu Perçin başta olmak üzere, bu sayıya katkı sunan herkese teşekkürler…

Bir sonraki sayımızın dosya konusu ise “Queer Marksizm” olacak. Katkılarınızı 20 Ağustos tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.

Keyifli okumalar.

Aylime Aslı Demir 

İçindekiler:

 • İstila, Rüyalar ve Dansımız
 • poetiQa: queer şair portreleri
 • "Hayvan Özgürlüğü Feminist Bir Tasavvurdur": Yılgın Bir Vegan Aktivistin Serzenişleri
 • Bir Broşür Vesilesiyle, Yine-Yeniden: Sağlık(çı) ve Heteronormativite
 • Spor ve Cinsiyet
 • Foucault ve Queer
 • Ormanlara Karşı Ağaçları Savunmak: Çuvallamanın Queer Sanatı
 • “Cinsiyet Belası”nda Feminizm ve Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi
 • Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
 • Queer Teori Açısından “Cinsellik Üzerine Üç Deneme”
 • Trans İntihar Deneyimleri ve Buna Sebep Olan Durumlar Üzerine Ön Çalışma Örneği