Queer Çalışmaları - 138

Queer Çalışmaları - 138 - Kaos GL Dergi

Queer Çalışmaları - 138

Eylül-Ekim / 2014 | 1007

Kaos gl dergi elinizde tuttuğunuz sayıyla  beraber 20. yıl etkinliklerine başlamış bulunmakta. Bu sayının ardından bu yıla yayılan diğer sayılarda da bu yirmi yılın eleştirilerine, anılarına, maceralarına, yapmak isteyip de bir türlü yapılmamışlara yer vereceğiz.  Dolayısıyla bu türlü katkıları -gerek Kaos GL’nin 20. yılına gerekse harekete dair- tüm yıl boyunca editor@kaosgl.org adresinize gönderebilirsiniz.

20. yıl dosyamızda idil Engindeniz, Yasemin Öz, Ali Özbaş, Bawer Çakır, Gülsüm Depeli ve Tuğrul Eryılmaz yer aldı. Bu yazılarda fotokopi zamanlara, ev toplantılarına ilk çıkış tartışmalarına tanıklık ederken bir taraftan da 20 yılın değerlendirmelerine göz atabileceksiniz.

Bu sayının başka bir dosya konusu daha var; Kaos GL’nin Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümünde yürütmekte olduğu derslerden çıkan ürünler!

2 yıldır yürüttüğümüz derslerdeki öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmalara yer veriyoruz ve umuyoruz bu dersler ve ürünlere yer verdiğimiz sayılar gelenekselleşecek.

Queer Olmayan bir feminizm üzerine  Naz Hıdır’ın, kimlikler üzerine Hasan Kılıç’ın, Queer  ve Militarizm ilişkisine dair Erkan Eroğlu’nun, Queer Siyasette Post-Anarşizm ve Parrhesia Pratikleri üzerine Uluhan Berk Öndül’ün, Deleuze Felsefesi ve Queer’e dair Deniz Kemik’in, " Feminist Dergi Neyi İçerdi Neyi Dışladı" başlığıyla Demet Gülçiçek’in ve son olarak  Manolya Harnuboğlu’nun Virginia Woolf’un "Orlando: Bir Yaşam Öyküsü isimli eseri üzerine yazısını okuyabilirsiniz.

Yürüttüğümüz bu derslerde toplumsal cinsiyet çalışmalarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının toplumsal cinsiyet ile ilişkisi tartışmaya açıyor, eşcinsel, biseksüel, trans oluşun tarihsel süreci, politize olma süreçlerini derse konu ediyoruz, Lgbt  hareketinin ve feminizmin  tarihsel temellerinin üzerinde durup; bunların toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik birer inşa olarak kadınlık ve erkeklik hallerine yaklaşımlarını inceliyor; benzer bir anlayışla,  heteronormatifliği sorunsallaştırıp tartışmaya açıyoruz. Queer teorilerinin başlangıç seviyesinde tanıtımı yapıldığı adı geçen hareketlerin toplumsal bir dönüşüm için ne gibi olanaklar sağlayabileceği, imkanları kesişimleri, tahayyülleri de dersimizin konuları arasında. 

Bu dönemki dersimiz "Heteroseksizm Eleştirisi ve Alternatif Politikalar"  26 Eylül’de Esmeray ile başlıyor. Dersler herkesin katılımına açık.

Kapak ve Umum’da çalışması yer alan Suriyeli sanatçı Tammam Azzam’ı Suriyede çatışmalar sonucu harabeye dönmüş bir bina üzerine Klimt’in çalışmasını yeniden yorumlamasıyla tanımıştık ve kapakta buna yer verdik.  Dergimize 2 yeni çalışmasıyla dahil olan Azzam’a ve katkı sunan herkese teşekkürler.

Gelecek sayımızın dosya konusu "Aile". Katkılarınızı 10 Ekim 2014’e kadar editor@kaosgl.org adresinize bekliyoruz.  

İçindekiler:

 • Yetmez Ama 20... Az Değil
 • İBNELİĞE METHİYE
 • "Ah Ah.. Bizim Zamanımızda.."
 • Tuğrul Eryılmaz: Kaos GL militanlığın dozunu iyi ayarladı
 • 20. yıla mektup
 • Medyada Lgbti Haberlerinin Dünü Bugünü
 • Queer Olmayan Bir Feminizmin İmkânsızlığı Üzerine
 • Ne De Kimlik’siz
 • Queer Politikalar ve Militarizm: Vicdani Ret Örneği
 • Queer Siyasette Post-Anarşizm ve Parrhesia Pratikleri
 • Gilles Deleuze’ün Felsefesi ve Queer Teori: Kadın-Oluş Kavramının Düşündürdükleri
 • Feminist Dergi Neyi İçerdi Neyi Dışladı?
 • Heteronormatif Düzlem ile Queer Düzlem Arasındaki İkilem: Virginia Woolf’un Eseri Orlando: Yaşamöyküsü Üzerine Bir Değerlendirme