Göç - 170

Göç - 170 - Kaos GL Dergi

Göç - 170

Ocak-Şubat / 2020 | 1148

Geleneksel göç çalışmaları göç olgusunu iktisadi, sosyal, siyasal ve kimi başka nedenlerle insanların topluluk ya da bireysel olarak yer değiştirmesi olarak tariflemektedir. “Kimi başka nedenler” olarak dile gelen boşluğa zaman zaman toplumsal cinsiyet kavramı eklense de, göç çalışmalarında bu kavram sadece kadınlarla ilgili olarak ele alınmış, cinsellik kelimesi de neredeyse her zaman heteroseksüel yeniden üretim ve heteronormatif birliktelikleri tariflemek için seferber edilmiştir. Kaos GL olarak göç çalışmalarına queer müdahalenin, sadece LGBTİ kimliklerin maruz bırakıldığı ya da tercih ettiği göç süreçlerini görünür kılmakla kalmayacağını aynı zamanda heteronormatif anlamlar, kurumlar, pratikler üzerinden ele alınan bu çalışmaların, bu müdahaleyle dönüştürülebileceğini ve bunun, bu normatif anlamlarla ortaya çıkan yeni ayrımcılık biçimlerini önleme konusunda potansiyellerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle eksik kalmış bu türden araştırmaları tümüyle kat edemeyecek de olsa cinsellik, cinsiyet kimliği, cinsel pratikler ve arzuların göç için bir neden ve göç kavramını anlamak için yeni bir eksen olabileceğini düşünen araştırmacı, akademisyen ve aktivistlerle birlikte düşünmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Kaos GL olarak yaşadığımız coğrafyadaki LGBTİ+’ların yaşadığı iç ve dış göçün arka planında yatan nedenlere bakmak gerekliliğiyle hazırlayamaya çalıştığımız bu dosyanın alanı, bütün bu kapsamı maalesef aktarabilmek için yeterli değildi. Dolayısıyla bu dosyayı sadece Türkiye’den Almanya’ya yönelen göçleri kavramaya ayırdık. Zira bu konu üzerine daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Kaos GL’nin bu sayısında, yuvarlak masa sohbeti ile Aylime Aslı Demir, Yıldız Tar, Yener Bayramoğlu ve Zülfukar Çetin bizlere eşlik etti. Aynı zamanda Aylime Aslı Demir ve Yıldız Tar’ın röportajları eşliğinde Burçin Tetik, Ceren Saner, Nazlı ve Görkem Kaos GL Dergi’nin “Queer Göç” sayısına katkılarını sundu. Yakın zamanda kaybettiğimiz Sibel Ünli’yi anarak başladığımız Güncel Sayfalarda ise, Semih Özkarakaş, Nilay Özkan, Devrim Berk Gürakar, Doğukan Kocabaş, Buse Üçer ve Yiğit E. Korkmaz bizlere eşlik etti. Bu sayıda katkı sunan herkese ve röportaj deşifrelerini yapan Hatice Tuğba Üzüm, Melda Akın, Bersun Uyar ve Semih Varol’a; kapak ve umumda çalışmalarıyla destek veren Serpil Odabaşı’na teşekkür ederiz. Bu sayının çağrısında yer verdiğimiz ancak ikinci göç dosyamıza bıraktığımız sorular zihnimizde dönmeye devam ediyor. “LGBTİ+ aktivistler neden göç ediyor? LGBTİ örgütleri olarak LGBTİ+’ların göç gerekçeleri ve bu göçün ardından yaşanılan zorluklar neler? Göç LGBTİ+’ların eğitim hayatını, sosyal yaşamını, sosyal haklara erişimini nasıl etkiliyor? LGBTİ örgütler bu sorunu nasıl görünür kılabilir ve ne tür olası çözüm önerileri geliştirebiliriz? Ülkenin politik atmosferi doğrultusunda büyümekten ziyade mevcut varlığını korumaya çalışan aktivizmin daha az yıpranması ve mevcut aktivitelerini-aktivistlerini koruyabilmesi için ne tür önlemler alabiliriz? İç göçün büyük şehirler dışındaki LGBTİ oluşumlarının kısa ömürlü olmasına neden olup, aktivizmin sürekliliğinin önündeki en büyük sorunlardan biri olarak ortaya çıktığı durumda sürdürülebilir aktivizmin koşulları nelerdir?”

İkinci dosya konumuz Göç için, Dosya veya Güncel Sayfalar’a olan katkılarınızı 10 Şubat 2020 tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.

Aylime Aslı Demir & Umut Güven 

İçindekiler:

 • Sibel Ünli'nin Anısına?
 • 14. Kadın Kadına Öykü Yarışması Üçüncülük Ödülü - Zebra Kek
 • Queer Sinema: Son On Yıldan Seçmeler
 • Hamam: Peştamalın Ardındaki Gizem
 • Bellek ve Arşivin İzinden: Schwules Müzesi
 • Aseksüelliğe Dair, Kavramlar ve Sorular
 • Eşitlik ve Özgürlük Üzerine Sesli Düşünmeler
 • Queer Göç
 • Göç ve Queer Üzerine Yuvarlak Masa: Göçmen Denilen Özne Hep Heteroseksüel mi?
 • "Hep Etrafın Çevrili Gibi"
 • Ringin İçinde: Fotoğraflar Hayatta Kalma Şeklim
 • "Göçle Birlikte Senin Pozisyonun da Yeniden Kuruluyor"
 • "Herkes Onur Duymayı Hak Ediyor, Herkesin Gullüme İhtiyacı Var"
 • Avrupa'da ve Dünyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karşıtı Akımların Etkileri