Gençlik - 168

Gençlik - 168 - Kaos GL Dergi

Gençlik - 168

Eylül-Ekim / 2019 | 1026

Kaos GL Dergisi’nin genç LGBTİ+’lara odaklandığımız bu sayısında, gençlik kavramının yanı sıra, gençlik döneminin kendine özgü dinamiklerine bakmayı, büyük oranda cinsel gelişim, cinsel yönelim ve cinsiyet farkındalığının tekabül ettiği bu çağda karşılaşılan zorlukları tartışmaya açtık. Bu zorlukları bertaraf etmek için nasıl politikalar geliştirebileceğimizi tartışmak üzere bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri, aktivistler ve uzmanlar ile bir araya geldik.

Tuna Semir Akpınar gençlik kavramının heterojenliği ve gençlik çalışmalarına dair yazısı; Baran Çağlar Çetinkaya sosyal politikalar ve gençliğin ilişkisine dair yazısı; Toni Duder ise Yeni Zelanda’da çalışmalarını sürdüren gençlik örgütü RainbowYOUTH’a dair Galip Karabacak’ın çevirisini yaptığı yazısı ile dosyada yer aldı. Genç LGBTİ+ Derneği’nin dünden bugüne sürecini Gözde Demirbilek’in söyleşisi ile takip ederken; Damla Umut Uzun Uluslararası LGBTQİ Örgütü IGLYO’nun çalışmalarını Kaos GL okuyucuları için aktardı. Richard Köhler’in hazırlayıp, Rafet Koca’nın çevirisini yaptığı “Transgender Avrupa (TGEU) Politika Raporu:Yasal Cinsiyet Tanıma ve Çocuğun Üstün Yararı” ile genç translara yönelik uluslararası politikaları incelerken; Ela Serpil Evliyaoğlu ise Genç LGBTİ’ler ve Aileleri için alternatif bir terapi modeli olan Bağlanma Temelli Aile Terapisi’ni kaleme aldı. Son olarak ise Ezgi Kulular’ın genç sanatçı Maruv ile keyifli söyleşisi Kaos GL Dergisi’nin bu sayısında bizlere eşlik etmekte.

Güncel Sayfalar, Küçük İskender’i andığımız Can Yaman yazısı ile bizleri karşılayıp; Gülizar Aytekin’in kaleminden Kadın Kadına Öykü Yarışması ikincilik ödülüne hak kazanan “Kuşlar ve Gar” öyküsü ile devam ediyor. Aras Onur’un “Going Str8 Ahead” yazısıyla bir aşk yolculuğunun ardından İren Yılmaz’ın eserleriyle birlikte renkler ve canavarlarla dolu bir dünyaya gidiyoruz. Esra Erkmen, “Sense8 Dizisindeki Queer İzler” yazısı ile; A. Berfan Hür, “Beybaba Ben Neyim? Trans mıyım, Değil miyim?” yazısı ile; Hatice Kapusuz ise “Çocuklar için Gökkuşağı Kitaplığı” yazısı ile güncel sayfalarda bize eşlik ediyor. LGBTİ+ çocukların da internette maruz kaldıkları heteronormativiteyi Hazal Sipahi’nin kaleminden okuyoruz.

Bu sayıda bizlere katkılarını sunan herkese ve çeviri düzenlemelerinde yardımcı olan Bersun Uyar’a teşekkürler. Kaos GL’nin “Bellek” dosya konusuyla çıkacak bir sonraki sayısında, LGBTİ+ Hareketinin dünden bugüne izlerini sürecek; hafıza, mekan ve arşiv alanlarındaki LGBTİ+ ve Queer çalışmalarına odaklanacağız.

Dosya veya Güncel Sayfalar için katkılarınızı 10 Ekim 2019 tarihine kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.

Keyifli Okumalar, Aylime Aslı Demir & Umut Güven 

İçindekiler:

 • LGBTİ+ Örgütleri Yasaklara Boyun Eğmedi: Her Yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü!
 • Ustaya Ağıt
 • 14. Kadın Kadına Öykü Yarışması İkincilik Ödülü - "Kuşlar ve Gar"
 • Going Str8 Ahead
 • Renklerin ve Canavarların Dünyası'ndan Bir Hikâye: Mental Çöplük
 • Sense8 Dizisindeki Queer İzler
 • Beybaba Ben Neyim? Trans mıyım, Değil miyim?
 • Çocuklar İçin Gökkuşağı Kitaplığı
 • Bir Soru Bin Ah Vah, Tüh Püh, Yuh!
 • Gençlik Kavramının Heterojenliği ve Gençlik Çalışması
 • Sosyal Politika ve Gençlik
 • "LGBTİ+ Gençler Tarafından LGBTİ+ Gençler İçin!"
 • LGBTİ+ Örgütleri ve Gençlik
 • Uluslararası LGBTQİ Gençlik Örgütü: IGLYO
 • LGBTIQ+ Gençlik Örgütlerinde Liderlik: Muhafızlık
 • Transgender Avrupa (TGEU) Politika Raporu: Yasal Cinsiyet Tanıma ve Çocuğun Üstün Yararı
 • Bağlanma Temelli Aile Terapisi: Genç LGBTİ'ler ve Aileleri için Bir Terapi Modeli
 • Elektro-Pop'un Genç İsmi: Maruv