Direniş - 132

Direniş - 132 - Kaos GL Dergi

Direniş - 132

Eylül-Ekim / 2012 | 975

Yasak Ne Ayol! 

Barış sayımızı hazırlarken direniş başladı! Ve geçen sayımızda barış sürecini direnişle harmanladık! Direnişin hafızalarımıza yer eden bir sloganıyla da bu direnişin heteronormatif algılarımıza neler ettiğini tartışmaya açmak istedik! Direnişi LGBT’ler nasıl deneyimlediler? Direnişin LGBT hareketine yansımaları ve LGBT hareket ve feministlerin, anti-militaristlerin direniş sürecine katkılarını tartışmaya açmak istedik. 

Bu daha başlangıç mücadeleye devam!

Yasemin Öz, Gezi Parkı’nda ne olduğunu aktarırken, “gezi ruhu” diye sosyal medyaya yansıyan yeni hâlet-i rûhiyemizi Yıldır Tar yazısında aktarırken, Yeşim Başaran, Gezi’nin hepimizi heyecanlandıran güzel bir açılış olduğunu söylüyor: Gezi direnişi sadece polis saldırdığı zaman hiçbir yere gitmeyerek direnmek idiyse, gezi direnişi bitmiş olabilir. 2 hafta boyunca devletsiz yaşama deneyimimiz idiyse, gezi direnişi bitmiş olabilir. Yok eğer gezi direnişi bu deneyimlerle değişmiş olan halimizle yaşamın her yerinde eyliyor, değişiyor, dönüşüyor olmamız ise, hayır gezi direnişi bitmedi, hakkaten de “bu daha başlangıç, mücadeleye devam”. 

Zeynep Direk, Muhafazakâr iktidarın parkları nasıl bir tehdit olarak gördüğünü dile getirirken ekliyor: Taksim hem politik itirazın görünür olduğu bir meydan hem de hayatını dinsel kuralların sıkı ve tarihsel olmayan bir yorumuna seküler bir mesafede duranlar için bir buluşma ve eğlenme mekânıdır. Taksim İstanbul’daki LBGT hayatın merkezidir. Hükümetin arzusu kolayca erişilebilir özgürlükleri ve hazları ortadan kaldırmak ve bu kültürün yerine kapitalist metanın lüks tüketimi ile uzlaşan bir dinselliği geçirmektir. 

Antikapitalist Müslüman’lar da direniş sürecinde LGBT’lerle bir araya gelme deneyimlerini yazdılar. 

“Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım, kaskını çıkar copunu bırak delikanlı kim bakalım!”

Begüm Başdaş “delikanlı”ın izini sürüyor ve delikanlının ibne olma olasılığını sevdim diyor. Feministlerin ve LGBT’lerin direniş günlerinde sadece devlete karşı direnmediğini aynı zamanda yan yana mücadele ettiği yoldaşlarının dilini değiştirmek için de mücadele ettiğinin altını çiziyor. Doğu Durgun, Deniz Engin ve Hale Çelebi de direniş’in dilini tartışmaya açıyorlar. 

“Diren ayol!”

Sinan Birdal ve Mehmet Tarhan beraber yazdıkları yazıda, “LGBT hareketi kendi tarihinden gelen çoğulculuk ve işbirliği gelenekleriyle siyasi tartışmaları barındırabilecek ve geliştirebilecek, böylece ülke siyasetini zenginleştirebilecek birikime sahiptir” diyor ve direnişin LGBT onur yürüyüşüne yansımalarını aktarıyor. Birdal ve Tarhan’ın açtığı tartışmayı queer akademisyen Sima Shakhsari devam ettiriyor. 

Direniş dosyamıza görsel katkılarda bulunan grafiker Selçuk Uğurgün’e, fotoğraf sanatçıları Naci Kartal, Sevra Nihal Ünal, Kemal Aslan, Barbaros Kayan, Hande Zelkin, Şener Yılmaz, Gülistan Aydoğdu’ya teşekkür ederiz. 

Kadın Kadına Öykü Yarışması’nda ikinci olan Deniz Çelik’in Mola isimli öyküsüyle ve üçüncü olan Rozerin Halit’in Sıfırıncı Bölge öyküsünü de keyifle okuyacağınızı umut ediyoruz. 

Nur İçinde Yat Osep Amca!

Dergimizin bu sayısında Umum bölümümüzü, Osep Minasoğlu’na ayırdık. Kaos GL Dergisinde “Parisli Amca” imzasıyla yazan Fotoğraf Sanatçısı Osep Minasoğlu 6 Ağustos sabahı İstanbul’da hayata veda etti. Efe Fırat ve Tayfun Serttaş da Osep Minasoğlu’nu yazdı. 

Ya Eşitlik Ya Hiç! 

1 Mayıs 2001’de LGBT hareket dolaptan çıktığında aynı zamanda “Anayasanın 10. Maddesine Ek: Cinsel Yönelim” sloganıyla eşitlik talebini dile getirmiştik. Anayasanın eşitliği düzenleyen ve ayrımcılığı yasaklayan maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin eklenmesi talebimizi AKP hükümeti “haklarını istiyorlar diye verecek miyiz?” sorusuyla karşılarken “bu yüz yılın meselesi değil, yüz yıl sonra”yı beklememizi öneriyorlardı! 

“Eşcinsellerin Kurtuluşu Heteroseksüelleri De Özgürleştirilecektir” şiarı aslında LGBT’lerin sadece “eşit haklara erişmekle” özgür olmayacaklarını toplumsal bir dönüşümün yaşanması için mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Biz de gelecek sayımızda “Hak”ın 5N1K’sını tartışmaya açıyoruz! Ve yineliyoruz: Ya eşitlik ya hiç!

İçindekiler:

 • q çalışmaları dergisinden çağrı
 • lgbt gündem
 • Birkaç Ağaç, Birkaç Çapulcu
 • Gezi Olayı
 • Bir ağaç gölgesine, bir nefese bu kadar muhtaç olursan...
 • Gezi Sonrası Üzerine
 • Şimdi Ne Olacak?
 • Direniş, Delikanlılık ve LGBT Hareketi
 • “Ağlarım Hatıra Geldikçe Gülüşlerimiz”
 • Yakışıklım
 • Gezi’de İktidar, Hiyerarşi ve Liderlik Yoktu
 • Gezideyim, arzular şelale!
 • Korkma la biziz, halk!
 • DİREN AYOL!
 • ‘BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM...’
 • 31 Mayıs’tan Onur Yürüyüşü’ne
 • Gezi Sürecinde LGBT ve Direniş Deneyimi
 • Direniş mi Suç Ortaklığı mı?
 • Öykü - MOLA
 • Öykü - SIFIRINCI BÖLGE
 • Öykü - Yürüyüş
 • ESTETİK BİR FAALİYET OLARAK FUTBOL