Aile - 139

Aile - 139 - Kaos GL Dergi

Aile - 139

Kasım-Aralık / 2014 | 1042

Kaos GL’den

Aile şimdiye kadar pek çok işlevi üzerinden tanımlandı; malların ve hizmetlerin üretimi üzerinden şekillenen ekonomik işlevi; sosyalleşme, üreme, eğitim gibi kültür aktarımı gibi alanları da içeren sosyal işlevi; son olarak da siyasi işlevi.  Bu  tür işlevselci- yapısalcı olmayan yaklaşımlar da olsa bir konuda hemen hemen hepsi uzlaşıyor; aile heteroseksüel olarak tanımlanır.

Aile kavramının tek bir aile tipine göndermede bulunduğunun  varsaymaktan vazgeçmek ve  toplumsal cinsiyet olgusunun ve toplumsallaşmanın hesaba katılması gerekiyor. Dünyanın bambaşka yerlerinde başka zamanlarda ailenin hiç de iddia edilen gibi sabit olmadığını/olamayacağını biliyoruz. Türkiye özelinde sadece diyanet yayınlarına veya aile ve sosyal politikalar bakanlığının, hemen hemen her ilde sürekli olarak aileyi korumaya yönelik düzenlediği konferanslardan, kitap ve dergiler çıkarmasından anlayabiliriz. Sürekli dağılan aileleri toplamak, düzenlemek gerekiyor! Aileyi sosyo-ekonomik, siyasi ve ideolojik sistemlerden ayrı düşünemeyeceğimizi görmek ve ailenin toplumdan izole olmuş bir kurum gibi ele alınmaması gerekiyor.

Modern aile fikrinin merkezinde  üremenin yer almasının mevcut kapitalist sistemle ilişkisini de elbette göz ardı etmiyoruz. Ancak bu sayıda değineceğimiz konular daha ziyade eşcinsel evlilik talepleri ve  heteronormatif aile kurumu değerlendirmeleri olacak. .

Dünyada 1960’lar ile beraber başlayan eşcinsel hareketin ilk talepleri arasında olmasa da - elbette kimi istisna talepler dışında-  eşcinsel evliliği  ilerleyen zaman ve değişen sosyal-kültürel yapıyla beraber  önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.  Böylesi bir gündemin oluşmasında toplumsal yaşama katılan açık eşcinsel yurttaşların varlığı elbette  önemliydi. Eşit haklar (çalışma,barınma,sağlık,eğitim gibi) talebinin artması bu gündemi hazırlayan önemli gelişmelerden bir tanesi oldu.

Elbette önemli bir diğer tartışmada Aids salgınıyla beraber oldukça hayati bir şekilde karşı karşıya kalınan  sağlık güvencesi,ziyaret hakkı gibi konularla hareketin karşılaşması olacaktı.  Ancak bu tartışmalar elbette başka bir aile mümkün tartışmalarını da içerecek şekilde sonuçlanacaktı. Örneğin 1967 yılında Hollanda’da kurulan Schorer Derneği gibi Aids’in doruk noktasında olduğu dönemlerde Latin Amerika’yı da kapsayacak şekilde yaygınlaşan Lgbt örgütlerin hayata geçirdiği "Body" Projesi, HIV ile yaşayanlara destek olmak,  sosyal dışlanmalarını ve yalnız kalmalarını engellemeye yönelik olarak önemli çalışmalar gerçekleştirecekti.

Son olarak  90’larla beraber artan açık, uzun süreli ilişki yaşayan eşcinsellerin evlat edinme, velayet, ziyaret, sağlık bakımı hakkı gibi haklara sadece  evli, heteroseksüel çiftlerin erişimini eleştirmeye başlamalarıyla başladığını söyleyebiliriz.

Türkiye’de ise hareketin son yıllarda  gündemine giren "Aile" tartışmalarına ayırdığımız dosya , bu alanın oldukça önemli isimlerinden biri olan Diana Gittins’in açılış metniyle başlıyor.

Dergimize kapakta ve umum da yer alan çalışmalarıyla dahil olan Amy Casey’e ve katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler.

Gelecek Sayımızın dosya konusu  "Çalışma Hayatı" olacak.  Katkılarınızı 10 Aralık 2014’e kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.

İçindekiler:

 • Damla Balığını Anlamak Üzerine...
 • Arkadaş Zekai Özger Öldürüldü!
 • Türk Kadın Yolu Dergisi’nde Evlilik Ve Aile Hayatı Üzerine Kısa Bir Bakış
 • Feminizm Herkes İçindir!
 • İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı
 • LGBTİ Dostu Yayıncılık : Dipnot Yayınevi
 • Kürt Siyasi Hareketinin Vermiş Olduğu Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesi Homofobi Karşıtı Mücadele’nin Alanını Genişletiyor
 • "Eşcinsel Var Oluşu ve Mücadele, Çok Yan Yana Kelimeler"
 • Müzik ve Düşünce Dergisi Partisyon
 • LGBT Hakları Sendikal Haklardır
 • Aile
 • Bir Eve Bir Baca, Herkese ya Bir Karı ya Bir Koca Yoksa Siz de Kuirleştiremediklerimizden Misiniz?
 • Heteronormatif Aile: "Sıcak Aile Yuvası" Hiç de Sıcak Değil
 • “Türkiye’de Aileler Çocuklarını Malları Gibi Görüyor”
 • “Eşcinselliği dışarıdan hoş görmeyle işin bittiğini zannedenlerdendim”
 • "Haklarımı biriyle paylaşmak istedim"
 • Şimdi Sen Söyleyince Bana Da Mantıklı Geldi: Aile Dışında Hayat Var!
 • Atina Pride 2014: Aile Meselesi
 • Röportajlar "LGBT’ler aile-evlilik konusunda ne düşünüyor?"
 • Kaos GL’den