Almanak - 1

Almanak - 1 - Kaos GL Publication

Almanak - 1

Ocak-Şubat / 2022 | 983

2021 yılı tüm zor zamanlarına karşın geride kaldı. 

İktidarın nefret söylemleri, yalnızlaştırma politikaları ve pandeminin yaşamlarımızdaki etkileri gölge-sinde verilen hak ve yaşam mücadelemizi sesimizi daha çok çıkartarak onurlandırıyoruz. Birlikte zor za-manları nasıl aştığımıza ve tüm zorluklara rağmen dayanışmanın getirdiği umuda odaklanmak istiyoruz. 

"Almanak 21" sayısı ile, geçtiğimiz yıl boyunca Kaos GL Dergisi'nin gündemlerini yeniden hatırlıyor; yü-rüttüğümüz tarışmaları ve dosya konularını tekrar tartışmak üzere bir araya getiriyoruz. 

Diyalog, Beden, Toplumsal Cinsiyet, Zor Zamanlar, Eşit Haklar ve Eşitlik İçin Sosyal Hizmet dosyaların ke-sişimsel ve bütünleşmeci bir perspektifle okumak üzere Almanak 21 Özel Sayısı'nı sizlerle paylaşıyoruz. 

Tüm yıl boyunca çalışmalarımıza katkı sunan yüzlerce isme teşekkürler, 

Keyifli okumalar, 

Umut Güven 

Content: