Kaos GL #146

Ocak-�ubat, 2016

Kaos GL’den

Kaos GL’nin 2015 yılında çalışma başlıklarından biri olarak belirlediği “Sosyal İçerme” ve “Çeşitlilik” kavramlarını, yıl boyu yaptığımız etkin­liklerde tartışmaya açtık. Zira sosyal dışlanmanın hemen hemen bütün kamusal alanlarda pek çok farklı uygulamasına maruz bırakılan Lgbt’lerin ayrımcılığa, toplumsal önyargılara ve cinsiyet temelli şiddete karşı sosyal içerme stratejileri geliştirmek oldukça büyük önem arz etmekte.

Bu sayıda da insan hakları, sosyal içerme ve çoğulcu demokrasi kavram­larının kesişme noktaları olan ayrımcılık, toplumsal önyargılar ve cinsiyet temelli şiddet ile mücadelede Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Av­rupa Birliği kriterleri ve bunların uygulanmasında egemen devletlerin ve ulusal ve yerel politikaların rolünü tartıştık.

LGBT’lerin istihdamı, barınma ihtiyacı, sağlığa ve eğitim kurumlarına erişimi gibi alanlarda yaşanılan sıkıntılar karşısında farklı ülkelerde hayata geçirilen politikaları, istihdama katılım ile herkesin kaynaklara, haklara, mallara ve hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, sosyal dışlanma riskinin önlenmesi ve ilgili tüm tarafların seferber edilmesi örneklerini dergimize doğrudan bu politikaları üretenler anlattı.

Dergi’nin kapağında ve umumda çalışmaları yer alan Alper Aydın’a ve dergiye katkı sunan herkese teşekkürler.

Keyifli okumalar, 

 

 

 

İçindekiler

 • Colette’i Sahne Üzerinde Görmek
 • “Bedenini Satarak Ailesini Geçindiren Cefakâr Baba” Başlığıyla Toplumsal Tepkinin Küçük Bir Örneği Olarak Ekşi Sözlük
 • poetiQa: queer şair portreleri
 • Baraka Kültür Merkezi: Mutlaka Birgün Olacak!
 • Yeni Bir Dünyanın Kıyısı, Kimliğin İmkânsızlığı, İmkânsızlığı Kucaklayan, Göreli, Değişken ve Akışkan Bir Düşün, Radikal Bir Eyleyiş...
 • Önyargı Balosu
 • Yaşlanma ve HIV Riski
 • Little Rock Pride Fest: LGBT’ler Bütün Farklılıklarıyla Varolabilmeli
 • Sosyal Hizmet - Sosyal İçerme İlişkisi ve Dışlanma ile Mücadele
 • Ayrımcılık LGBTİ’lerin Sağlığını da Etkiliyor
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: “Kimseyi geride bırakma”
 • İngiltere Muhafazakar Parti LGBT Grubu Başkanı ColmHoward-Lloyd: Hükümetler İnsanlar Seks Yapmıyormuş Gibi Davranmayı Bırakmalı!
 • Berlin Çalışma, Uyum ve Kadın Bakanı Dilek Kolat:
 • Politikacılar Toplumun Dönüşmesinde Öncü Rol Oynamalı
 • Yasal Reformlar Yetmez!
 • Devletin Önyargılarla Yüzleşmesi Gerekiyor!
 • İnsan Hakları Aynı Zamanda LGBT Haklarıdır
 • Eşitlik Demokraside Kilit Meseledir
 • Cinsiyet Çeşitliliği
 • Pembe Hayat Kuirfest Beş Yaşında!
 • Sosyal İçerme
 • Latin Amerika’da LGBTİ
 • Ölümünün 43. Yıldönümünde ARKADAŞ Z. ÖZGER ŞİİR ÖDÜLÜ 2016
 • Pride: Mücadelenin Onuru Ya Da Onurun Mücadelesi