Göç - 170

  • “Göçle Birlikte Senin Pozisyonun da Yeniden Kuruluyor”
  • “Hep Etrafın Çevrili Gibi”
  • “Herkes Onur Duymayı Hak Ediyor, Herkesin Gullüme İhtiyacı Var”
  • Göç ve Queer Üzerine Yuvarlak Masa: Göçmen Denilen Özne Hep Heteroseksüel mi?
  • Queer Göç
  • Ringin İçinde: Fotoğraflar Hayatta Kalma Şeklim