SPOR - 153

Hayatın karmaşıklığı içinde ve bize dayatılan kurallarla çevrili bir dünyada kendi zamanına ve mekanına sahip, “gündelik hayat mantığı”nın direttiği rollerin dışında oyun oynamak “hâlâ” mümkün mü?

Elbette bu soruyu mümkün olduğuna dair inancımızla dile getirdik ve nasıl ki, her “spor” kelimesini kullandığımız zaman endüstriyelleşme ve profesyonelleşmeyle oyun kavrayışının ötesine geçtiğini; ondan her bahsettiğimizde aynı zamanda ekonomiden, medyadan ve elbette siyasetten bahsetmemiz gerektiğini bildiğimiz gibi.

  • Kıymetlidir Erkeklerin Topu!
  • Oyundan Spora Geçişte Ayrımcılığın Sınıfsal ve Siyasal Temelleri
  • Oyunun Toplumsallaştırıcılığı ve Toplumsalın Oyunları
  • Oyun’dan İş’e Dönüşme Sürecinde Spor: Gelecek ve Biz Ne Yapabiliriz?
  • Sınıflı Toplumda Oyun
  • Spor Bilimlerinde LBGTQİ Çalışmaları
  • Spor, Medya ve Arzulanan Erkeklikler
  • Tribünlerde Hegemonik Erkekliği Aramak