Sendikal Mücadele - 140

  • Alman Ayrımcılık Karşıtlığı Ajansına rapor edilen LGBTİ çalışanlara yönelik ayrımcılık vakaları
  • Avrupa İşgücünde Çeşitliliğin Temsili: Keşfedilmeyi Bekleyen Güncel Bir Sorun
  • Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum
  • Hollanda Kadın Sendikası’nın Tarihi
  • İngiltere’de LGBT eşitliği ve sendika çalışmaları
  • İşyerinde ayrımcılığa karşı savaşan sendikaların 40 yılı
  • Sendikal Mücadele ve LGBTİ Hareketi Üzerine
  • Sendikalara Çizilen Sınırlar
  • Sendikalarda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Ortadan Kaldırmak
  • “Hepsi lgbti diye düşünüyoruz ama bunun içinde farklı sınıflar var”