Sosyal Politikalar - 127

Çalışma (iş), günümüz toplumlarında insanların yaşamlarındaki merkeziliğini korumaktadır. Buna karşın bireylerin gerek işe alım sürecinde gerekse çalışma yaşamında bir takım ayrımcı muamele ve işlemlerle yüz yüze kaldığı bilinmektedir. Ayrımcı işlem ve muamelelerin nedenleri ırk, cinsiyet, etnik köken gibi farklılıklar olabildiği gibi, bireyin cinsel kimliği de ayrımcı davranışlara neden olarak sunulmaktadır. LGBT bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini ortaya koydukları andan itibaren çalışma yaşamı içinde dar bir alana sıkıştırıldığı görülmektedir. Bu durum ya bireylerin cinsel kimliklerini gizlemeleriyle ya da işgücü piyasasından dışlanmalarıyla sonuçlanmaktadır. Kaos GL Çalışma Hayatında Ayrımcılık Grubu tarafından yürütülen 2009 tarihli araştırma da Türkiye’de iş yaşamında yalnızlaşma, yabancılaşma, işten atılma, işe alınmama, mobbing/taciz, aşağılanma ve damgalanmaya maruz kalındığını ortaya koymuştur (Kaos GL, 2009: 5). 

 • Adalet’in iffeti var mı?
 • Amed’de Kadın Olmak
 • Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Mikrokredi
 • Bir sosyal politika meselesi olarak LGBT bireylerin çalışma yaşamında karşılaştığı ayrımcı pratikler
 • Çalışma Hayatında LGBT Bireylere Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi ve İlgili Mevzuat
 • Farklılığın Onuru
 • Gökkuşağı Şehirleri’nin kartopu etkisi, Hollanda’nın Yerel LGBT Politikaları
 • Görünmez Erkekler
 • LGBT Bireyler İçin Kamusal Sağlık Hizmetleri
 • LGBT Politikasının Homo-Nasyonalizm ile İmtihanı
 • Muhafazakârlığın Vatandaşlığı: Sosyal Olanın Reddi
 • Özgürlük, Aşk, Gurur, İktidar ve Umut
 • Sosyal Adalete Doğru: Queer Bireylerin İnsan Haklarına Uluslararası Bir Bakış
 • Sosyal Politika Uygulamalarında Sosyal Adalet ve Kimlik
 • Sosyal Politika(yı): Ne Yapma(ma)lı
 • Şişman Aktivizminin Queer’liği Üzerine Düşünceler
 • Türkiye’de “Erkeksiz Kadın” Olmak