Yoksulluk-111

Yoksulluk, maddi ve kültürel kaynaklardan yoksun kalındığını ifade eden bir durum ve/veya süreç olarak tanımlanabilir. Egemen iktisadî paradigma yoksulluğu, doğallığında/kendiliğinde oluşmuş yahut yoksulluk içinde bulunan bireyin özelliklerinden kaynaklanan bir durum ve süreç olarak kodlar. Oysaki yoksulluk bir şeyin yokluğu, bir şeylerden yoksunlukve yoksullaştırma kavramları üzerinden kavrandığında yoksulların, kendi varoluşunu belirleyebilme imkânına sahip özneler olmaktan uzak oldukları anlaşılır. 

 • Bu Çorbada Bizim de Emeğimiz Var
 • HETEROSEKSİST EĞİTİME HAYIR!
 • Paranın Tanrısallaştırıldığı Ülkede Eşcinsel-Trans Olma
 • Sosyal Vatandaşlık Etrafında İttifakın Olanakları Üzerine
 • YOKSULLUĞUMUZ, YOKSUNLUĞUMUZ
 • YOKSULLUĞUMUZ: YATAKTA, KÜLTÜRDE, KURAMDA
 • YOKSULLUK BİR ÖNYARGI SORUNU OLARAK GÖRÜLEBİLİR Mİ?
 • Yoksulluk Kavramını Toplumsal İçeriğiyle Kavramanın Gereği Üzerine
 • Yoksulluk, Yazdığın Şeye Başlık Bile Bulamamaktır Biraz da
 • Yolu ötekilikten geçenler
 • ‘Gökkuşağı Yılan’larının Sefaleti: Siyah, Lezbiyen, Anne ve Kurban Olmak