Linç-116

SÜREKLİ LİNÇ REJİMİ

Geçtiğimiz sonbaharda Tophane’de yeni açılan sanat galerilerine yönelik olarak mahalle sakinlerinden sadır olan saldırılar, Türkiye’de güçlü tarihsel ve toplumsal temellere sahip, gündelik hayatı dipsiz bir şiddet sarmalı içerisine sokan “sürekli linç rejimi” üzerine yeniden düşünmeyi zaruri kılıyor. 

 • 3. Sayfanın Nefreti
 • 6 Ağustos 2006’da Bursa’da Ne Olmuştu?
 • Düşleri Kafana Hapset, Karabasanları Sokağa Sal…
 • İktidarın Masrafsız Adaleti Olarak: Linç (Vurun Kahpeye!)
 • Kalabalıklarda Yalnızlaştırılmanın Adı: Linç ya da Sinsi Ölümün Ayak Sesleri
 • Korku ve Ölüm Kalabalığı
 • Linç Kültürü Üzerine Birkaç Not*
 • Nefret Sokağa Çıktığında Sene: 2006, Yer: Bursa
 • Pembe Üçgen ya da Korku Kültürü
 • Pogrom ya da Ekstra-Kurbanbayramı
 • SÜREKLİ LİNÇ REJİMİ
 • Tribünün Politikleşmesi veya Meşrulaştırılmış Bir Ruh Hali Olarak Linç
 • Uzun Soluklu Bir Linç Örneği: Medyada LGBTT Kişiler