Kaos GL #150

Bu sayıyla birlikte Marksist teorisyenler için de Queer deneyimin ve politikanın sadece dipnotlardan (Türkiye menşeli literatür için henüz bu bile oldukça önemli bir adım sayılabilir) ziyade hareket noktaları olarak nasıl ele alınabileceğini tartışmaya açmak istedik.  

kaosGL.org sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.